Acceptera våra cookies om du vill få ut det bästa av vår webbplats. Vissa funktioner kanske inte går att komma åt utan cookies. Om du vill veta mer om vilka cookies vi använder, gå till vår informationssida om cookies
Acceptera

Meddelande om Dataskydd

1. Allmänt

Henkel Norden AB, nedan kallat Henkel, respekterar integriteten hos varje person som besöker vår webbplats. Vi skulle nu vilja informera dig om vilken typ av data som samlas in av Henkel och hur de används. Du kommer även att få veta hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Alla eventuella ändringar av detta meddelande om dataskydd kommer att offentliggöras på denna sida. På så sätt kan du när som helst inhämta information om vilka data vi samlar in och hur vi använder dessa data.

Detta meddelande om dataskydd gäller inte för webbplatser som kan nås via hyperlänkar på Henkel-webbplatser.

2. Insamling, användning och behandling av personuppgifter

Det ansvariga företagets namn: Henkel Norden AB

Det ansvariga företagets adress: Gustavslundsvägen 151A, 167 51 Bromma

Henkel använder personuppgifter främst för att tillhandahålla denna webbplats till användarna. All ytterligare behandling av uppgifterna sker endast på grundval av andra lagstadgade skyldigheter eller tillstånd eller om respektive användare har lämnat sitt samtycke till Henkel. Henkel lagrar och behandlar data specifikt i följande syften:

När användare besöker webbplatsen genomför Henkel automatisk insamling och lagring av vissa data. De inbegriper: den IP-adress eller det enhets-ID som har tilldelats till respektive ändenhet, som vi behöver för att överföra begärt innehåll (t.ex. i synnerhet innehåll, texter, bilder och produktinformation samt datafiler som erbjuds för hämtning osv.), användarnas aktivitet inom webbplatsens sammanhang, respektive ändenhets typ, vilken typ av webbläsare som används samt datum och tid för användning.

Henkel lagrar denna information i högst 7 dagar i syfte att upptäcka och arbeta mot missbruk.

Henkel använder även denna information för förbättringar av tjänstens utformning, egenskaper och funktioner samt allmänna administrationsuppgifter. Utöver detta raderar eller anonymiserar Henkel data om användning, inklusive IP-adresserna, utan onödigt dröjsmål, så snart de inte längre behövs för ovan nämnda syften.

Behandlingen och användningen av data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att (1) behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av webbplatsen, eller (2) Henkel har ett överordnat legitimt intresse av att säkerställa och förbättra webbplatsens funktion och felfria drift samt dess anpassning efter användarnas behov..

3. Cookies, Pixel, Fingeraftryck

Gå till vår informationssida om Cookies

4. Webbspårning

a) Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).
En cookie installeras på din dator i detta syfte. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Vi har aktiverat IP-anonymisering, vilket innebär att Google kommer att trunkera/anonymisera den sista oktetten i IP-adressen för medlemsstater i Europeiska unionen samt för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till och förkortas av Google-servrar i USA.

Google kommer att använda denna information för webbplatsleverantörens räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsleverantörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla din IP-adress till några andra data som innehas av Google.

b) Google DoubleClick

Vi använder Google DoubleClick-funktionen på vår webbplats i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen och göra det möjligt för oss, Google och andra annonsörer som samarbetar med DoubleClick att tillhandahålla användarrelevanta annonser till dig. En cookie installeras på din dator i detta syfte. Denna cookie samlar in information om den reklam som visas i din webbläsare och vilka annonser du klickar på. Den information som genereras av cookien angående din användning av webbplatsen kommer att överföras till en Google-server i USA och lagras där. Intresserelaterade annonser visas i din webbläsare, baserat på den insamlade informationen.

5. Dina rättigheter som registrerad/dataskyddsombud

Du kan när som helst hävda rätten att få åtkomst till dina uppgifter. Förutsatt att respektive krav är uppfyllda, kan du även hävda följande rättigheter:

  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt att anföra ett klagomål till respektive behöriga tillsynsmyndighet inom dataskydd
  • Rätt till dataportabilitet (från den 25 maj 2018)

Rätt att göra invändningar

Vid behandling som omfattar dina personuppgifter, som utförs på grundval av Henkels legitima intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation. Henkel kommer då att upphöra med den behandlingen, utom om Henkel kan bevisa viktiga skäl till behandlingen som förtjänar att försvaras och väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

I dessa fall eller om du har några andra frågor eller önskemål som rör dina personuppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud, dataprivacy.se@henkel.com